Jaký je rozdíl mezi osobností ENTP 7w6 a 7w8?


Odpověď 1:

Počínaje spojovacím enneagramem č. 7 (ESTP), vzrušení hledající „touhu po životě“, jde o to „manchild“, který jako svůj cíl hledá materiální sebeuspokojení, pomocí Introverted Thinking posoudil své šance, aby poskytl agresivní a směrované # 8 (ENTJ); zatímco půjčuje nervy plachému # 6 (ISTJ). Vzhledem k tomu, že 5/6/7/8 Enneagramu jsou považovány za „myslitele“, uvažuje MBTI o myšlení, pokud jde o sady dovedností. # 5/6 jsou introvertní, zatímco # 7/8 jsou extrovertní. # 5/7 je přítomen jako Perceivers v tom, že rozšiřuje možnosti samoľúbivého, zatímco # 6/8 jsou Judgerovi, kteří si nemohou odpočinout, dokud nedokončí svou práci. Klíčem ke všem typům jsou jejich reakce na nutnost a vynález, který pramení z jeho jednoznačných omezení. Jako typy myšlení, # 5/6/7/8 může vždy uvolnit své emoce, aby bylo možné čelit okamžitému problému.


Odpověď 2:

Tam jsou online enneagram knihy pdf, které jdou do rozdílů.

7w8 je asertivnější, 7w6 je více o bezpečí, láska se baví, oba jsou přirozenými socializátory a péče o skupinu prominentně, i když ne vždy. Tam je acually spoustu informací online somi dont know how you miss all the data ‍