Jaký je rozdíl mezi kanály ADC a kolíky AN v MCU?


Odpověď 1:

ADC je zařízení uvnitř čipu, které provádí analogové až digitální převody. Může mít více kanálů, ze kterých může vzorkovat, ale pouze jeden najednou.

Analogové vstupní piny jsou piny, které jsou nějakým způsobem připojeny k ADC.

V mikroprocesorech low-end existuje často mapování 1: 1 mezi pinem analogového vstupu a kanály ADC, ale existuje mnoho výjimek.

Například některé MCU mají interní teplotní senzory připojené k ADC. Převzali by kanály, které nejsou přístupné pomocí špendlíku.

Na vyšších koncích MCU (jako STM32) můžete mít také více ADC a obvykle mohou vzorkovat ze stejných pinů, takže můžete mít analogový vstupní pin, který mapuje na kanál 2 na ADC0, kanál 3 na ADC1 a kanál 5 například na ADC2. To vám umožní dělat opravdu skvělé věci, jako je vzorkování signálu 3x tak rychle, pomocí 3 ADC, rozložením jejich počátečních konverzních časů.


Odpověď 2:

Pokud má MCU analogové piny, je ADC uvnitř. Někteří PIC procesory je mají. Dnes jsou ADC dostupné ve všech druzích příchutí. Mohou mít rozhraní registru pro ovládání a stav. A mohou mít více kanálů, časově multiplexovaných. Je třeba zvážit specifikace MSPS a rozlišení.