Jaký je rozdíl mezi přístupem k něčemu (v akademických kruzích) teoreticky, metodologicky a empiricky?


Odpověď 1:

Teoretická - čistě na papíře.

Zde se vytvářejí hypotézy. Čistá forma prohlášení, která čekají na prokázání pravdy nebo ne.

Jen jako příklad: „V galaxii je milion černých děr“. Prohlášení, které ještě není prokázáno nebo vyvráceno.

Metodika - Proces nebo přístup k prokázání prohlášení. K tomu může dojít i bez hypotézy. Metodologický přístup začíná skutečnostmi nebo známými postavami a postupy a poté odpovídá na otázku.

Empirický - čistě pozorováním a výpočtem. Empirická hodnota nebo vzorec je ta, která je odvozena pozorováním a většinou je konstanta. Planck's Constant atd.

V rámci akademiků platí to vše.