Jaký je rozdíl mezi Hibernate Native a Hibernate JPA?


Odpověď 1:

Jednoduchý,

JPA je specifikace.

Hibernate Native je implementace specifikace JPA.

Je to jako vztah rozhraní (JPA) a implementace třídy (hibernace).

Když používáme režim spánku, nemůžeme snadno přepnout na žádný jiný rámec ORM. To je důvod, proč většina vývojářů použije Hibernate JPA místo Hibernate Native.


Odpověď 2:

Hibernace Native je sám o sobě nástrojem ORM, který poskytuje rámec pro vytvoření vztahu mezi objektově orientovanými třídami a mapuje třídy do databázových tabulek.

HIbernate s JPA: JPA je jen sada standardů k dosažení ORM ve formě rozhraní a anotací a hibernace je jednou z implementací JPA od mnoha dalších, jako je EclipseLink atd.