Jaký je rozdíl mezi institucemi a regulací?


Odpověď 1:

Durkheim popisuje sociologii jako vědu o institucích, jejich genezi a jejich funkcích. Co jsou tedy instituce před očima sociologů? Pro sociology jsou instituce (i) sociální formy, které se reprodukují samy a (ii) řídí chování jednotlivců v dané komunitě. Příkladem institucí jsou vlády, rodina, lidské jazyky, univerzity, nemocnice, obchodní korporace a právní systémy. Regulační režim je instituce (v sociologii).

Stojí za zmínku, že většina ekonomů ignoruje instituce. Hlavní ekonomové se na regulaci dívají jako na pravidla a jejich prosazování. Tato pravidla jsou stanovena regulačními orgány na radu vševědoucího ekonoma. Ekonomové nevidí (nebo nechtějí) regulační režim jako živou sociální formu. Uznávají však existenci jevu zvaného „regulační odchyt“, kdy jsou ekonomové a jejich regulační klienti zahaleni zvláštními zájmy. To znamená, že se zdá, že regulační režim má někdy vlastní mysl.