Jaký je rozdíl mezi API REST PUT a POST?


Odpověď 1:

REST je zkratka pro Representational State Transfer (API), což je aplikační programové rozhraní (API), které používá HTTP požadavky pro interakci s daty z určité databáze a provádí různé operace jako GET, POST, PUT a DELETE. POST Vytvoří nový prostředek v rámci určité oblasti nebo kolekce. Atribut je vrácen původním serverem, který přečte požadavek jako novou příkazovou entitu. POST {{url}} // fond HTTP / 10.3 PUT Uživatel může požádat o aktualizaci existujícího zdroje nahrazením existující entity pomocí příkazu "existResourceId" PUT {{url}} / pool / HTTP / 10.2. nejčastěji používané metody prováděné při testování API. Podle požadavku požadavku lze použít i jiné metody.

Dík.


Odpověď 2:

Rozdíly mezi metodami PUT a POST:

PUT - obvykle se používá pro aktualizaci zdroje. Je to idempotentní.

POST - Používá se pro vytvoření nového zdroje. Není to idempotentní.

Idempotent znamená, že výsledek několika úspěšných požadavků nezmění stav zdroje po počáteční aplikaci

NEBO

Idempotentní metoda znamená, že výsledek úspěšně provedeného požadavku je nezávislý na tom, kolikrát je proveden.

ReadmoreaboutRESTfulWebServicesInterviewQuestionsRead more about RESTful Web Services Interview Questions