Jaký je rozdíl mezi režimem nepřímého adresování a režimem indexovaného adresování?


Odpověď 1:

Za prvé, režim adresování je způsob, jakým je operand vybrán během provádění programu, závisí na režimu adresování. Existuje mnoho režimů adresování.

V režimu nepřímého adresování registru je posun operandu umístěn v kterémkoli z registrů, jak je uvedeno v instrukci. Efektivní adresa dat je v základním registru nebo indexovém registru, který je specifikován instrukcí.

V režimu adresování indexu je adresa operandu získána přidáním konstantní hodnoty k obsahu obecného registru (nazývaného indexový registr). Číslo indexového registru a konstantní hodnota jsou obsaženy v instrukčním kódu. Indexový režim se používá pro přístup k matici, jejíž prvky jsou v po sobě jdoucích paměťových umístěních. Obsah instrukčního kódu představuje počáteční adresu pole a hodnotu registru rejstříků a hodnotu indexu aktuálního prvku. Inkrementováním nebo snižováním indexového registru lze přistupovat k různým prvkům pole.

Takže kluci jsou od sebe úplně odlišní.