Jaký je rozdíl mezi „Shifa“ a „Shafa“ v Urdu?


Odpověď 1:

`Shifa pocházející z arabského jazyka znamená 'uzdravení'. To může být používáno jako jméno pro chlapce a dívky v muslimské komunitě. [1]

Zatímco Shafa, pocházející také z arabštiny, vlastně shafa'al také znamená léčení. [2]

Shafa'ah (arabsky: عهاعه, Urdu: shafaat) je „akt prosby Boha o důvěrného přítele Božího (muslimského světce) o odpuštění“. Shafa má blízký význam pro Tawassula, což je „akt uchýlení se k důvěrným Božím přátelům, aby požádali o odpuštění“.

Váš

AK

Poznámky pod čarou

[1] Google Translate

[2] Google Translate