Jaký je rozdíl mezi největším čtyřmístným a nejmenším pětimístným číslem?


Odpověď 1:

U kladných čísel je nejmenší 5místné číslo = 10000 a největší čtyřmístné číslo = 9999. A rozdíl mezi nimi je 1.

Pokud jde o kladná a záporná čísla, nejmenší 5místné číslo = -99999 a největší čtyřmístné číslo = 9999. A rozdíl mezi nimi je 109998.