Jaký je rozdíl mezi stipendiem a stipendiem?


Odpověď 1:

V populární řeči, velmi málo.

Když jsem však pracoval na univerzitě na katedře stipendií, byl tu rozdíl, který jsme se snažili dodržovat v nomenklatuře nových cen.

Představa byla taková, že „stipendium“ musí mít akademický aspekt a musí nějakým způsobem pokračovat. Dostali byste peníze ze stipendia na rok nebo déle, za předpokladu, že jste udrželi své známky nad určitou úrovní.

Na druhé straně „bursary“ neměl (správně) ani jednu z těchto věcí. Pravděpodobně se jednalo o platbu předem a inklinovaly k udělování na základě toho, kdo jste byli (osoba ve finanční nouzi, osoba, která se přestěhovala ke studiu, taková věc), spíše než konkrétně proto, že jste byli skvělý student.

Rozdíl byl samozřejmě vyznamenán více při narušení než dodržování. Všechny ceny, které jsme zpracovali, byly na webových stránkách s našimi „stipendii“ a několik externích webů obsahovalo „stipendia a stipendia“, které jsme udělili. Jsem si také jistý, že pokud by dárce chtěl upustit několik set tisíc dolarů, aby vytvořil stipendium s názvem „The xyz Bursary“, řekli bychom: „Správně, pane / paní. A jak byste chtěli, aby tento bursary fungoval? “ Ve skutečnosti jsme obvykle nazývali celou věc „stipendia“, abychom je oddělili od „cen“.