Jaký je rozdíl mezi RAM a ROM?


Odpověď 1:

Rozdíl mezi RAM a RAM je následující

  • RAM (paměť s náhodným přístupem) je určena pro dočasné úložiště, kde jako ROM (paměť pouze pro čtení) je určena pro trvalé úložiště. RAM čip je nestálý, což znamená, že jakmile je napájení vypnuto, ztrácí dříve uložené informace, kde ROM není -volatilní, že neztrácí žádné informace, i když je vypnuto napájení.RAM čip se používá v běžných operacích počítače, kde jako ROM čip se používá hlavně pro spouštěcí proces počítače. Napsání dat do RAM je rychlejší než ROM

Níže uvedený obrázek ukazuje, jak vypadají RAM a ROM čipy


Odpověď 2:

Paměť s náhodným přístupem (RAM):

Po magnetickém pevném disku nebo SSD je RAM největší část paměti, která existuje na hardwaru počítače. RAM se používá k ukládání programů a dat používaných CPU v reálném čase. Data v paměti s libovolným přístupem lze číst, zapisovat a mazat libovolně kolikrát.

Jedná se o těkavou paměť, což znamená, že se data uložená v paměti RAM vypařují ve chvíli, kdy dojde k přerušení napájení. To je jeden z důvodů, proč nelze paměť s náhodným přístupem použít jako trvalé úložiště, přestože je to mnohem rychlejší než tradiční pevné disky založené na magnetických discích.

Typy paměti RAM:

  • Statická RAM.Dynamická RAM.

SRAM (Static RAM): Ukládá trochu dat pomocí stavu šest tranzistorové paměťové buňky. SRAM je mnohem rychlejší než DRAM, ale nákladnější.

DRAM (Dynamic RAM): Ukládá bitová data pomocí páru tranzistorů a kondenzátorů, které tvoří paměťovou buňku DRAM.

Paměť pouze pro čtení (ROM):

Další pozoruhodný typ paměti přítomný v počítači je ROM. Jak název napovídá, data v paměti může číst pouze počítač. Jaký je tedy důvod, proč se tyto čtecí paměťové čipy používají, když máme čipy RAM?

ROM je energeticky nezávislá paměť, nezapomíná na data, i když je odpojeno napájení. ROM se používá k ukládání firmwaru pro hardware, který jen stěží získává pravidelné aktualizace, například BIOS.

Data o tradiční formě ROM jsou k němu pevně připojena, tj. Zapsána v době výroby. Postupem času byla vyvinuta paměť pouze pro čtení, která podporuje mazání a přepisování dat, ačkoli nemůže dosáhnout úrovně účinnosti paměti s náhodným přístupem.

Typy ROM:

  • Maska ROM.PROM.EPROM.EEPROM.

Mask ROM: Toto je typ ROM, pro který jsou data zapsána během výroby paměťového čipu.

PROM (Programmable Read-only Memory): Data jsou zapsána po vytvoření paměťového čipu. Je energeticky nezávislý.

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory): Data na tomto energeticky nezávislém čipu mohou být vymazána vystavením UV záření o vysoké intenzitě.

EEPROM (Elektricky mazatelná programovatelná paměť jen pro čtení): Data na tomto energeticky nezávislém paměťovém čipu lze elektricky vymazat pomocí emise polního elektronu (Fowler – Nordheim tunneling). Moderní EEPROM jsou z hlediska schopností čtení a zápisu docela efektivní.

Výše uvedené typy byly polovodičové ROM. Optická paměťová média, jako je CD-ROM, jsou také formou paměti jen pro čtení.

Díky za A2A ..


Odpověď 3:

Paměť s náhodným přístupem (RAM):

Po magnetickém pevném disku nebo SSD je RAM největší část paměti, která existuje na hardwaru počítače. RAM se používá k ukládání programů a dat používaných CPU v reálném čase. Data v paměti s libovolným přístupem lze číst, zapisovat a mazat libovolně kolikrát.

Jedná se o těkavou paměť, což znamená, že se data uložená v paměti RAM vypařují ve chvíli, kdy dojde k přerušení napájení. To je jeden z důvodů, proč nelze paměť s náhodným přístupem použít jako trvalé úložiště, přestože je to mnohem rychlejší než tradiční pevné disky založené na magnetických discích.

Typy paměti RAM:

  • Statická RAM.Dynamická RAM.

SRAM (Static RAM): Ukládá trochu dat pomocí stavu šest tranzistorové paměťové buňky. SRAM je mnohem rychlejší než DRAM, ale nákladnější.

DRAM (Dynamic RAM): Ukládá bitová data pomocí páru tranzistorů a kondenzátorů, které tvoří paměťovou buňku DRAM.

Paměť pouze pro čtení (ROM):

Další pozoruhodný typ paměti přítomný v počítači je ROM. Jak název napovídá, data v paměti může číst pouze počítač. Jaký je tedy důvod, proč se tyto čtecí paměťové čipy používají, když máme čipy RAM?

ROM je energeticky nezávislá paměť, nezapomíná na data, i když je odpojeno napájení. ROM se používá k ukládání firmwaru pro hardware, který jen stěží získává pravidelné aktualizace, například BIOS.

Data o tradiční formě ROM jsou k němu pevně připojena, tj. Zapsána v době výroby. Postupem času byla vyvinuta paměť pouze pro čtení, která podporuje mazání a přepisování dat, ačkoli nemůže dosáhnout úrovně účinnosti paměti s náhodným přístupem.

Typy ROM:

  • Maska ROM.PROM.EPROM.EEPROM.

Mask ROM: Toto je typ ROM, pro který jsou data zapsána během výroby paměťového čipu.

PROM (Programmable Read-only Memory): Data jsou zapsána po vytvoření paměťového čipu. Je energeticky nezávislý.

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory): Data na tomto energeticky nezávislém čipu mohou být vymazána vystavením UV záření o vysoké intenzitě.

EEPROM (Elektricky mazatelná programovatelná paměť jen pro čtení): Data na tomto energeticky nezávislém paměťovém čipu lze elektricky vymazat pomocí emise polního elektronu (Fowler – Nordheim tunneling). Moderní EEPROM jsou z hlediska schopností čtení a zápisu docela efektivní.

Výše uvedené typy byly polovodičové ROM. Optická paměťová média, jako je CD-ROM, jsou také formou paměti jen pro čtení.

Díky za A2A ..


Odpověď 4:

Paměť s náhodným přístupem (RAM):

Po magnetickém pevném disku nebo SSD je RAM největší část paměti, která existuje na hardwaru počítače. RAM se používá k ukládání programů a dat používaných CPU v reálném čase. Data v paměti s libovolným přístupem lze číst, zapisovat a mazat libovolně kolikrát.

Jedná se o těkavou paměť, což znamená, že se data uložená v paměti RAM vypařují ve chvíli, kdy dojde k přerušení napájení. To je jeden z důvodů, proč nelze paměť s náhodným přístupem použít jako trvalé úložiště, přestože je to mnohem rychlejší než tradiční pevné disky založené na magnetických discích.

Typy paměti RAM:

  • Statická RAM.Dynamická RAM.

SRAM (Static RAM): Ukládá trochu dat pomocí stavu šest tranzistorové paměťové buňky. SRAM je mnohem rychlejší než DRAM, ale nákladnější.

DRAM (Dynamic RAM): Ukládá bitová data pomocí páru tranzistorů a kondenzátorů, které tvoří paměťovou buňku DRAM.

Paměť pouze pro čtení (ROM):

Další pozoruhodný typ paměti přítomný v počítači je ROM. Jak název napovídá, data v paměti může číst pouze počítač. Jaký je tedy důvod, proč se tyto čtecí paměťové čipy používají, když máme čipy RAM?

ROM je energeticky nezávislá paměť, nezapomíná na data, i když je odpojeno napájení. ROM se používá k ukládání firmwaru pro hardware, který jen stěží získává pravidelné aktualizace, například BIOS.

Data o tradiční formě ROM jsou k němu pevně připojena, tj. Zapsána v době výroby. Postupem času byla vyvinuta paměť pouze pro čtení, která podporuje mazání a přepisování dat, ačkoli nemůže dosáhnout úrovně účinnosti paměti s náhodným přístupem.

Typy ROM:

  • Maska ROM.PROM.EPROM.EEPROM.

Mask ROM: Toto je typ ROM, pro který jsou data zapsána během výroby paměťového čipu.

PROM (Programmable Read-only Memory): Data jsou zapsána po vytvoření paměťového čipu. Je energeticky nezávislý.

EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory): Data na tomto energeticky nezávislém čipu mohou být vymazána vystavením UV záření o vysoké intenzitě.

EEPROM (Elektricky mazatelná programovatelná paměť jen pro čtení): Data na tomto energeticky nezávislém paměťovém čipu lze elektricky vymazat pomocí emise polního elektronu (Fowler – Nordheim tunneling). Moderní EEPROM jsou z hlediska schopností čtení a zápisu docela efektivní.

Výše uvedené typy byly polovodičové ROM. Optická paměťová média, jako je CD-ROM, jsou také formou paměti jen pro čtení.

Díky za A2A ..